Bakgrunden till Laserakupunktur eller Msf-rehab

Dr. Acup. Reijo Mäkelä påbörjade utvecklandet av Msf-rehabiliteringsmetoden och till den hörande laserakupunkturen på 1970-talet då han verkade som forskare på hälsovårdsministeriet i Australien. Behandlingsmetoden kom till Finland på 1980-talet. Reijo Mäkeläs dotter Prof. Anu Mäkelä har fortsatt forskningsarbetet samt vidareutvecklingen av vårdmetoden tillsammans med forskare som bla. Levon Gasparayan, D.M. Ph.D. Helium-neon laser, vilken används i behandlingen, har varit föremål för stort intresse inom forskningen. Laserakupunktur-apparaturen utvecklas kontinuerligt i takt med att forskningen framskrider, ny tilläggsapparatur har blivit tillgänglig under de senaste åren. Grundfunktionen i behandlingen är dock den samma ännu idag. I Msf-rehabiliteringen används en Elaps-apparat, vilken ger lågimpuls elström samt helium-laserstråle från samma “penna”. Detta har vid jämförelse visat sig ge överlägset bäst effekt för stimuli av akupunkturpunkter. Vårdmetoden har i en del vetenskapliga kretsar kallats för en av århundradets mest betydande medicinska rön.

Fördelar med laserakupunktur

  • Under behandlingen används inga nålar, akupunkturpunkterna stimuleras via huden.
  • Stimuleringen av akupunkturpunkterna är mycket exakt, eftersom Elaps-utrustningen ger utslag och bekräftar då pennans laserstråle hittar en punkt. Detta baserar sig på ett elektriskt motstånd i akpunkturpunkterna.
  • Behandlingen är lämplig för personer i alla åldrar.
  • Kliniskt undersökt, trygg och effektiv.