Laserakupunktur Annika

Mottagning i Kaustby

Kaustisen Hyvinvointikeskus

Kaustintie 2

69600 Kaustinen

Mottagning i Korsholm (nära Vasa)

Marknadsvägen 1

65610 Korsholm

(i Smedsby centrum, i samma hus som Aktia bank)

Tidsreservering båda mottagningarna: tel. 050 – 466 25 19