Hur fungerar laserakupunktur?

Laserakupunktur eller Msf-rehab lämpar sig tack vare akupunkturens många verkningssätt för olika slags problem och besvär. Nedan redogörs för de problem man kan påverka:

1. Smärtlindring (analgesi)

Genom att stimulera vissa akpunkturpunkter kan man öka de smärtlindrande hormonerna endorfin och enkefalin i kroppen. Behandlingen ger effekt på bla. smärta i muskler och leder, reuma- och fibromyalgivärk samt för migrän och huvudvärk.

Sininen valo esim. poskiontelotulehdukseenMed hjälp av utrustning såsom infrarött ljus samt röda och blåa clusters (“lampor”) kan man lugna inflammation och svullnad. Lamporna är medicinskt ljus av en viss våglängd. Muskelspänning löses upp med hjälp av triggerpunkter. Laserljuset främjar också läkningen av benbrott. Se mera info om detta nedan punkt 4.

 

2. Lugnande, sedativ verkan

Med hjälp av akupunktur kan man minska hjärnans beta- och thetavågor och påverka sömnlöshet, nervositet och också hysteri och epilepsi.

3. Homeostatisk, balanserande verkan

Genom att balansera sympatiska och parasympatiska nervsystemet samt hormonkörtlarnas funktion kan man påverka:

  • hjärtfunktionen och blodomloppet och behandla bla. högt eller lågt blodtryck samt rytmstörningar i hjärtat
  • astma, sarkoidos och andra lungsjukdomar
  • matsmältningen, bla. leverfunktionen, luftbesvär, irriterad matsmältningskanal, laktosintolerans, celiaki, ulcerös kolit samt Crohns sjukdom.
  • de endokrina körtlarnas funktion, tex. sköldkörtelrubbningar – överfunktion och underfunktion, bukspottskörteln – diabetes, könskörtlarna – menstruationsbesvär, övergångsbesvär, endometrios samt barnlöshet. Behandlingen har också haft avgörande positiv inverkan på Meniers sjukdom, svindelanfallen har blivit lindrigare eller avtar helt.

4. Stärkande av immunförsvaret

Akupunktur har en vid antibiotisk inverkan mot virus, bakterier och svampinfektion. Via akupunkturpunkterna är det möjligt att öka de vita blodkropparna, leukocyterna och stärka motståndskraften mot infektioner och influensa.

Blått ljus har konstaterats ha en antibakteriell och anti-inflammatorisk verkan. Blått ljus används lokalt för problemområden på hyn, tex för behandling av akne, eksem samt för att främja läkningen av sår och bensår. Med hjälp av en blå laserpenna kan man via akupunkturpunkterna påverka tex. leverinflammation.

5. Inverkan på psykiska funktioner

Med hjälp av akupunktur kan man direkt påverka hjärnblodomloppet och hjärnans signalämnen. Det är tex. möjligt att öka mängden dopamin och stimulera aminosyrornas ämnesomsättning. Via dessa funktioner kan man påverka psykiska besvär såsom depression, minneslöshet, Alzheimers sjukdom, Parkisnons sjukdom och lindrig utvecklingsstörning.

6. Motorisk återhämtning

En viss typ av elstimuli främjar nervfunktionen i en skadad nervbana och främjar motoneuronernas verksamhet i en skada kroppsdel. Med Msf-rehab har man fått goda resultat vid förlamningstillstånd, tex. ansiktsförlaming och behandling av hemiplegi speciellt i akut skede.

Utöver nämnda besvär har man framgångsrikt behandlat olika typ av allergier samt kunnat stärka immunförsvaret och allmänkonditionen också vid allvarliga sjukdomstillstånd som cancer. Laserakupunktur har konstaterats vara helt trygg också vid förekomst av cancer.

Genom laserakupunktur kan man behandla och rehabilitera leverns, njurarnas och övriga inre organs funktion. Genom att behandla grundorsaken till olika besvär är det möjligt att uppnå långvariga och bestående resultat.

Lasern stimulerar cellämnesomsättningen, lymfa- och blodcirkulationen ökar på det område som behandlas. Med hjälp av lasern underlättas cellandningen vilket inverkar på svullnad och inflammation.

I Msf-rehabiliteringen är strävan att utreda grundorsaken till besvären och på detta sätt uppnå goda resultat. Ett viktigt hjälpmedel för att hitta grundorsaken till besvären är variationer i akupunkturpunkternas elektriska motstånd. Speciellt öronbladets akupunkturpunkter berättar riktgivande uppgifter om olika organs funktioner. Dessutom kan en förändring av kostvanorna vara nödvändigt.