Annika Fors blev utexaminerad Msf-terapeut från Aber-Institute (Acupuncture and Bioenergy Research Institute) i Helsingfors år 2005 efter fyra års studier. I studierna ingick ämnen såsom akupunktur, anatomi, fysiologi, näringslära, biokemi, neurologi, endokrinologi samt inre medicin. Prof. Anu Mäkelä ansvarade för utbildningen. Anu Mäkelä är doktor i naturvetenskaper (biokemi), näringslära, alternativ medicin samt traditionell kinesisk medicin. Hennes breda kunskapsbas ger en kvalitativ grund för utbildningen, som sträcker sig över flera vetenskapsområden. Anu Mäkelä är en efterfrågad föreläsare på internationella akupunktur- och laserkongresser.

Annika Fors har också närvårdarutbildning samt fem års erfarenhet av arbete på hälsocentralavdelning. From. år 2004 har hon jobbat heltid med sitt företag inom friskvård. Annika Fors har deltagit regelbundet i fortbildningsstudier vid Aber-Institute för att uppehålla yrkeskunskapen och vidareutvecklas i arbetet som Msf-terapeut.